Nirvana Jiménez


Apassionada il·lustradora i directora d'art catalana amb més de 15 anys d'experiència en el sector. La fusió de tècniques manuals i digitals l'ha portat a treballar en una àmplia varietat de projectes des del sector editorial fins al musical o publicitari. 


Les seves il·lustracions i univers gràfic desborden natura, traços orgànics i simbolisme. La seva obra explora amb el color, el ritme i els matisos buscant sempre la genuïtat de cada projecte. 


A més a més del treball com a il·lustradora, porta anys explorant el gran format a través del muralisme. La seva inquietut per resignificar espais a través de la pintura l'ha portat a realitzar intervencions de fins a 1700m2 en edificis públics i privats. 


Com a directora d'art, condueix projectes creatius amb sensibilitat, fusionant la seva visió artística amb les necessitats del client per a aconseguir un llenguatge gràfic acord a cada ocasió. Ha col·laborat amb numerosos festivals, municipis, marques i destacats artises musicals.Nirvana Jiménez is a passionate illustrator and art director based in Catalonia with over 15 years of experience in the industry. Her ability to seamlessly blend traditional and digital techniques has led her to work on a diverse array of projects spanning from editorial to musical or advertising sectors.


Her illustrations and graphic universe are imbued with nature, organic strokes, and symbolism. Her work explores color, rhythm, and nuances, always striving for the authenticity of each project.


In addition to her role as an illustrator, she has spent years exploring large-scale formats through muralism. Her desire to reshape spaces through painting has driven her to undertake interventions of up to 1700m2 in public and private buildings.


As an art director, Nirvana leads creative projects with sensitivity, merging her artistic vision with the client's needs to achieve a graphic language tailored to each occasion. She has collaborated with festivals, prominent musical artists, and numerous brands, municipalities, and companies.
Nirvana Jiménez es una apasionada ilustradora y directora de arte catalana con más de 15 años de experiencia en el sector. Su habilidad para fusionar técnicas manuales y digitales la ha llevado a trabajar en una amplia variedad de proyectos desde el sector editorial hasta el musical o publicitario. 


Sus ilustraciones y universo gráfico rebosan naturaleza, trazos orgánicos y simbolismo. Su obra explora con el color, el ritmo y los matices buscando siempre la genuidad de cada proyecto. 


Además del trabajo como ilustradora, lleva años explorando el gran formato a través del muralismo. Su inquietud por resignificar espacios a través de la pintura la ha llevado a realizar intervenciones de hasta 1700m2 en edificios públicos y privados. 


Como directora de arte, Nirvana conduce proyectos creativos con sensibilidad, fusionando su visión artística con las necesidades del cliente para conseguir un lenguaje gráfico acorde a cada ocasión. Ha colaborado con Festivales, destacados artistas musicales y numerosas marcas, municipios y empresas.